Pages

ನವೆಂ 15, 2011

ಬರಿದಾದ ಕನಸು

ನನ್ನೊಳಗಿನಾ ಕನಸು ಕುಸಿದು ಬೀಳುವ ಮುನ್ನ....
ಒಮ್ಮೆ ನುಂಗಿಬಿಡು ನನ್ನೊಳಗಿನಾ ನೋವುಗಳನ್ನಾ..
ಹಿಡಿದು ಹುದುಗಿಸಿಟ್ಟ ಮನದ ನಲಿವುಗಳನ್ನ..
ಬಿರಿದು ಬರಿದಾದ ಕಸ್ಟ ಕೋಟಲೆಗಳನ್ನಾ...

ಮನದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟ ನೆನಪುಗಳನ್ನ..
ಹೆಣೆದು ಪೋಣಿಸಿಟ್ಟ ಮುತ್ತಿನಾ ಮಣಿಗಳನ್ನಾ..
ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪಿನೊಳಗೇ ಕೊಳೆತು ನಾರುವ ಮುನ್ನ..
ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆದು ಬಿಡು ಮನದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾ..

ಮಾತು ಮೌನವಾಗಿ, ಮೌನ ಮೂಕವಾಗುವ ಮುನ್ನ.
ಮನಸು ಒಡೆದ ಕನ್ನಡಿಯ ಚೂರುಗಳಾಗುವ ಮುನ್ನಾ.. 
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನನ್ನೆದೆಯ ನೆನಪ ಹಿಪ್ಪೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ..
ಮುಕ್ತವಾಗಿಸು ಮೂಕವಾಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನಾ...! .

4 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: